سبد خرید: خالیمشاهده وضعیت

استخدام نیرو در کیان

به یک نیروی آشنا و یا مسلط به دستگاه برش لیزری و نرم افزارهای Corel و AutoCad ترجیحا فارغ التحصیل معماری نیازمندیم.